Informații Generale

Taxa de evaluare


La fel ca și dumneavoastră, ne dorim eliminarea sau diminuarea taxei de participare și extinderea numărului de premii acordate. Acest lucru se va realiza în măsura în care societatea civilă, reprezentată atât de organizații non-guvernamantale, organizații comunitare, instituții culturale, media etc., cât și de companii private sau aparținând bugetului de stat, va participa în calitate de partener în cadrul acestui proiect de evaluare națională, alături de Fundația de Evaluare în Educație.

Fundația de Evaluare în Educație a lansat campania ”IMPLICĂ-TE în formarea și dezvoltarea tinerei generații!”.

Dorim ELIMINAREA TAXEI DE PARTICIPARE PENTRU ELEVI, astfel încât aceasta să fie susținută de consiliile locale sau județene, primării sau de către societatea civilă.

Momentan, în absența taxei de participare, proiectul național organizat de către Fundația de Evaluare în Educație nu ar putea exista.

Costurile derulării acestui concurs de evaluare națională implică:

  • Elaborarea materialului științific concretizat prin subiectele evaluării, baremele detaliate de corectare, instrumentele și metodele de evaluare (prin intermediul specialiștilor în educație și formare: institutori, învățători, profesori, directori, inspectori, cadre MEN și Academia Română, cadre universitare, cadre din Institutul de Știinte ale Educației – colaboratori permanenți ai Fundației de Evaluare în Educație);
  • Cheltuielile de organizare și desfășurare a evaluării în centrele de test pentru: supraveghetori, evaluatori, administratori de test – coordonatorii centrelor de evaluare, logistica necesară (spațiu, multiplicare subiecte, foi – ciorne etc.), personalul auxiliar, secretariatul pentru înregistrarea datelor candidaților, reevaluarea lucrărilor după contestații etc.;
  • Cheltuielile de premiere (diplomele, medaliile, premiile etapei finale – laptop-uri, tablete digitale, eBook Reader, aparate foto, MP4 Playere, burse studiu, participarea în taberele educaționale CAMPUS EDU – www.campus-edu.ro) și costurile expedierii acestora.
  • Organizarea etapei finale (etapa competițională se desfășoară fără taxă de participare; centre de evaluare, profesori implicați, evaluarea lucrărilor, materialul științific utilizat);
  • Cheltuielile de regie ale instituției organizatoare (angajați permanenți, coloboratori etc.);

Privind taxa de participare!
Taxa de participare, alături de fondurile din parteneriatele încheiate cu societatea civilă, permit și susțin organizarea și desfășurarea acestor evaluări naționale continue. Raportul dintre cele două surse ține de implicarea directă a societății civile și este în deplină conformitate cu legislația în vigoare, cu referire directă la statutul juridic al fundațiilor.

În sprijinul celor care nu își pot permite să achite taxa de participare, punem la dispoziție, în mod gratuit, subiectele și baremele detaliate de corectare. Sunt instrumente utile de autoevaluare, iar cei care le parcurg se pot raporta la standardele evaluărilor naționale pe care le propunem.

Perspectiva Fundației de Evaluare în Educație implică transparență în derularea proiectelor educaționale inițiate din dorința de schimbare în bine a procesului instructiv-educativ, a actului de predare-învățare-evaluare. Este vorba de un proiect de durată, iar eficiența acestuia va ține de asigurarea continuității evaluărilor formative, de coerența desfășurării în timp și atingerea obiectivelor urmărite.


Dacă doriți să susțineți acest proiect sau pentru orice solicitări privind integrarea în cadrul proiectelor de evaluare în educație, în calitate de partener, vă rugăm să transmiteți mesajul instituției dvs. pe adresa de e-mail info@evaluareineducatie.ro.

Parteneri